Elektroerozija – kaj je to, kako deluje, kaj so njene prednosti in slabosti

Elektroerozija izhaja iz strojništva in jo povezujemo z modernim in natančnim hkrati pa ekološko čistim postopkom obdelave kovin. Deluje na principu električne razelektritve, ki se lahko zgodi med trdnimi snovmi, tekočinami in plini.

Proces elektroerozije lahko nastane med dvema ali več oblaki ali med oblaki in zemljo. Uporablja pa se tudi v industriji pri obdelavi kovin s pomočjo električne energije.

 

Osnovni princip delovanja elektroerozije

Med razvojem nevihte se zračni tokovi premikajo navzgor, vodne kapljice pa navzdol. Ta močna gibanja povzročijo ločitev nabojev. S tem postopkom se pozitivni naboji zbirajo blizu zgornjih robov oblakov, negativni pa blizu spodnjih robov. Pri tleh se kopičijo tudi pozitivni naboji. Ko velikost akumuliranih nabojev postane zelo velika, se zrak, ki je običajno slab prevodnik elektrike, ne more več upreti njihovemu toku. Negativni in pozitivni naboji se srečajo, pri čemer nastanejo proge močne svetlobe in zvoka. Proge vidimo kot strele. Proces se imenuje električna razelektritev, ki deluje podobno kot elektroerozija. Obdelava z elektroerozijo je priljubljen in nekonvencionalen pristop obdelave, ki se pogosto uporablja na trdih materialih. Ta metoda je priljubljena zaradi dejstva, da lahko z elektroerozijo obdelujemo kateri koli material, ne glede na njegovo trdoto.

Elektroerozija – kaj je to, kako deluje, kaj so njene prednosti in slabosti

 

Prednosti in slabosti elektroerozije

Sodobni inženirski materiali, ki se uporabljajo v ekstremnih pogojih, so pogosto oblikovani ali izdelani s postopkom elektroerozije. Toda ta postopek ima svoje pomanjkljivosti. Nižja stopnja odstranjevanja materiala in znatna obraba orodja lahko pogosto ovirata učinkovitost obdelave pri tej metodi. Druge konvencionalne ali nekonvencionalne proizvodne metode elektroerozija prenese, s čimer se ustvari bolj enotna in uravnotežena nastavitev obdelave. Hibridni ali kombinirani pristopi strojne obdelave lahko premagajo inherentne pomanjkljivosti postopka elektroerozije. Učinkovitost strojne obdelave elektroerozija bistveno izboljša, če so vključeni še drugi proizvodni procesi.

Elektroerozija nudi različne obdelave. Vse od potopne elektroerozije, do žične in elektroerozijskega brušenja. Vsako od teh je namenjeno točno določeni obdelavi, zato jih uporabljamo v različnih postopkih, odvisno od tega, kaj želimo. V zadnjih letih se elektroerozija kot tehnika na področju obdelave kovin zelo izboljšuje, zato lahko v prihodnosti pričakujemo od nje še boljše rezultate.